O nás

  • Nabízíme půjčování knih pro děti a dospělé
  • Pořádáme akce a přednášky, snažíme se udržet aktivní život v naší obci
  • Pravidelně disponujeme souborem knih a audio knih z výměnného fondu Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín
  • Knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje
  • Je možné využít roznášky knih pro starší čtenáře nebo čtenáře se zdravotními problémy
  • Přístup k veřejnému internetu
  • Za registraci a výpůjčky knih nevybíráme žádné poplatky – půjčování knih je bezplatné

Rádi bychom, aby činnost knihovny směřovala k požadavkům návštěvníků knihovny i celé obce, proto uvítáme jakékoliv nápady na přednášky, akce či tipy na knihy, které vás zajímají.


Knihovní řád
Příloha č. 1 – Poučení o ochraně osobních údajů
Ceník služeb