Knihovna roku – Klementinum Praha

V úterý 4. října proběhlo v sále Zrcadlové kaple v Klementinu slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Knihovna roku 2022. Sál byl zaplněn do posledního místa, v publiku nechyběli zástupci Svazu měst a obcí ČR, ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn či vedení SKIPu Vít Richter a Roman Giebisch. Ceny předával ministr kultury ČR Martin Baxa.

Přestože naše knihovna nebyla tou vítěznou, samotná účast na předávání byla zážitkem a obrovskou odměnou.
Velmi si vážíme ocenění za příkladnou spolupráci s místními spolky, zejména Mládež Dolní Lhota, a za vytvoření uživatelky příjemného a přátelského prostředí v knihovně.

Děkujeme všem za podporu!

Fotografie zde.

Soutěž Knihovna roku 2022

V letošním roce díky účasti naší obce v soutěži Vesnice roku byla naše knihovna nominovaná do celostátního kola Knihovna roku 2022 v obcích do 7.500 obyvatel.

Hodnotící komise z Národní knihovny ČR vyrazila na týden cest napříč Českou republikou. Jejich předposlední zastávkou byla naše knihovna. Se zástupci Obecního úřadu, spolku Mládež Dolní Lhota, paní ředitelkou místní MŠ a ZŠ, dětmi a za podpory zástupkyně z Krajské knihovny ve Zlíně jsme spojili síly a bojovali.
Všem děkujeme.

Výsledek se dozvíme 4.10. v pražském Klementinu.

Více fotografií zde.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

V rámci soutěže Vesnice roku Zlínského kraje 2022 obdržela naše knihovna Diplom za moderní knihovnické a informační služby, dotovaný i speciálním finančním oceněním Zlínského kraje.
Zároveň s tímto oceněním knihovna získala nominaci na Knihovnu roku 2022 (v obcích do 7500 obyvatel). Slavnostní vyhlášení proběhne na podzim v Praze v Zrcadlové kapli Klementina za účasti Ministerstva kultury ČR.

Obec Dolní Lhota zároveň získala Diplom Zlatá cihla za Kostel Panny Marie Karmelské.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují do aktivit naší knihovny a obce. Zastupitelům, členům Obecního úřadu, spolkům Mládež Dolní Lhota a Pampeliška, ale i občanům a dětem, díky kterým to v naší obci žije.  

Fotografie z předávání ocenění v Zašové zde.

Třeťáčci na exkurzi

Čtení, čtenářství a čtenářská gramotnost mají svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění i spokojený život. Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce chování či formovat vnitřní postoje. Je základem, bez něhož se v životě neobejdeme.

Podpora čtenářství je realizována různými projekty a akcemi ve školách, knihovnách a jiných vzdělávacích institucích. Naše knihovna se společně Zálesí a.s. připojili k podpoře dětského čtenářství.

Třeťáčci ze ZŠ Dolní Lhota v knihovně dostali plakát s připravenou grafikou tak, aby do něj vyplnili nově přečtené knihy. Děti mohly číst sami nebo společně s rodiči, úkolem bylo vyplnit všechny předvolené řádky. Odměnou jim pak byl výlet do Luhačovic – exkurze do Zálesí, do výrobního závodu Obaly a ukázka, jak se vyrábí tuby.

K našemu překvapení nám plakát vyplněný přečtenými knihami dorazil už po měsíci.

Úkol byl splněn, děti tedy mohly do Zálesí dorazit. Ihned po příchodu byly s úsměvem překvapeny potravinářskými čepicemi a návštěvnickými plášti, které si musely dát na sebe, pak teprve mohly vyrazit směrem k výrobní dílně. Ač to byly malé děti, výroba tub za výkladu mistra výroby a vedoucího potisku je velmi zaujala, většina z nich byla vůbec poprvé ve výrobní firmě. Na závěr si všichni odnesli tubu naplněnou bonbóny.

Věříme, že se jim v Zálesí líbilo, a kdoví, třeba se tam za dvacet let někteří zase objeví.

Více fotografií najdete v tomto odkazu.

Druháčci v knihovně

V rámci spolupráce s místní MŠ a ZŠ nás navštívili tentokrát druháčci.

Nakladatelství Crew ke komiksové knize Dobrodruh Timo připravilo hru určenou právě do knihoven.

Děti dostaly slepou mapu a jednotlivé dílky mapy s úkoly, které musely splnit a nakonec do slepé mapy vlepit.

To, že hned ten den odpoledne si jedno děvčátko přišlo do naší knihovny knihu půjčit, nás utvrdilo, že se dětem v knihovně líbilo a snad se k nám budou zase vracet.

Několik fotografií v tomto odkazu.

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

Letos poprvé se naše knihovna spolu s místní Základní školou zapojila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti, vyhlašovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR s názvem Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
V listopadu loňského roku jsme pro děti v knihovně připravili Slavnost slabikáře, nyní na konci školního roku nám děti ukázaly, jak už umí číst a protože jim to šlo na jedničku s hvězdičkou, odměnou jim byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz. Kniha byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. 

Věříme, že tato kniha dětem zpříjemní nejedno prázdninové odpoledne a v příštím školním roce se na ně určitě zase v knihovně těšíme.

Velikonoční šifra

Hledáte aktivní venkovní program? Zapojte se do naší hry!
Vaším úkolem bude zjistit

ÚKOLEM BUDE VYLUŠTIT TAJENKU NA HRACÍ KARTĚ.

Jak to vypátráte?

V termínu od 11. 4. do 18.4. budou na osmi různých místech po Dolní Lhotě rozmístěny šifry s nápovědou. Trasa je dlouhá 3 km.

Je jen na vás, jestli si naplánujete několik procházek anebo to zvládnete najednou. Nezáleží na pořadí navštívených míst, důležité je na každém místě vyřešit správnou odpověď. Tu si zapisujte do připravené Hrací karty, kterou je tady ke stažení nebo si ji v knihovně v její otevírací době vyzvednout.

Číst více