Besídka ZUŠ Luhačovice

Děti, které se chodí do výuky hry na kytaru do ZUŠ Luhačovice, si společně se svým panem učitelem Danielem Burdou připravili k ukončení školního roku 2022/2023 hudební besídku v naší knihovně.

Představilo se nám 8 dětí, od začínajících v tomto školním roce až po děti hrající již na II. stupni ZUŠ. Menší se možná inspirovaly od těch zkušenějších a pomůže jim to v obdobích nesnází, starší se možná naopak vcítily do pocitů, obav a napětí těch nejmenších.

Všechny děti byly moc šikovné, snažily se a udělaly celému publiku velkou radost.
Před odchodem obdržely od pana učitele vysvědčení a nějakou tu sladkost a snad jim udělal i radost balíček s hudební tématikou, kterou jsme jim v knihovně připravili.

Fotografie zde.