O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 1.7.-31.8.2024 BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA POUZE 16.00 - 18.00 HOD.
V ÚTERÝ 16.7. BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA.

Noc s Andersenem 2024

Noc s Andersenem je jednou z nejpopulárnějších celorepublikových akcí, do kterých se knihovny zapojují. Myšlenka nocování a společného čtení v knihovně se zrodila v Uherském Hradišti v roce 2000 a od té doby počet “spacích” míst narůstá. Akce se každoročně účastní přes 1000 knihoven, škol a dalších organizací. I my jsme již tradičně byli součástí letošního ročníku této události.

V páteční podvečer dorazilo do naší knihovny 20 dětí ze 3. – 5. ročníku ZŠ. Nocležníci se vydali na dobrodružnou plavbu na palubě Titanicu. Každý ze čtyř týmů obdržel palubní lístek osoby, která se tehdy na lodi skutečně nacházela. Plněním úkolů děti postupně odhalovaly příběh dané osoby, kterou reprezentovaly. Během večera se dozvěděly, proč se tato osoba vydala na cestu touto lodí, s kým cestovala, a zda měla to štěstí být mezi zachráněnými. Kromě toho jsme se dozvěděli celou řadu technických podrobností o Titanicu.

Program byl náročný a spát se šlo až po půlnoci. Ráno jsme si pochutnali na buchtách, které napekly maminky, a vydali jsme se zpět do svých domovů.

Rádi bychom poděkovali spoluorganizátorům této akce, kteří se aktivně zapojili do příprav a připravili skvělý program: Valérii Bábíčkové, Ester Barcuchové, Sáře Kozubíkové, Marceli Kuželové a za organizaci Mládež Dolní Lhota Daniele Urubkové, Natálii Žáčkové a Lence Martincové.

Fotografie z letošní Noci s Andersenem zde.