Slavnost slabikáře

Slavnost Slabikáře je významným milníkem v životě každého prvňáčka. Pro děti z naší ZŠ tomu není jinak. V úterý 15. 11. 2022 jsme se všichni sešli v knihovně v Dolní Lhotě.

Děti prošly pestrým opakováním probraných písmenek a slabik, které bylo spojeno s poznáváním knihovny a dětských knih. Knižní rozcvička děti protáhla, nevěřili byste, co všechno se dá s knihou dělat. 😊

Za zvládnutí všech úkolů si každý mohl vyzdobit a sám zalaminovat vlastní průkaz čtenáře. Dětem se tak otevřely dveře k zapůjčení knih v Dolní i v Horní Lhotě, podle jejich bydliště.

Na závěr hravého dopoledne paní ředitelka s paní učitelkou předaly dětem krásné, nové Slabikáře, pamětní stuhu a nechyběla ani gratulace pana starosty.

Přejeme všem našim malým čtenářům spoustu krásných zážitků s oblíbenými knihami.

Fotografie zde.