Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

Letos poprvé se naše knihovna spolu s místní Základní školou zapojila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti, vyhlašovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR s názvem Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.
V listopadu loňského roku jsme pro děti v knihovně připravili Slavnost slabikáře, nyní na konci školního roku nám děti ukázaly, jak už umí číst a protože jim to šlo na jedničku s hvězdičkou, odměnou jim byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz. Kniha byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. 

Věříme, že tato kniha dětem zpříjemní nejedno prázdninové odpoledne a v příštím školním roce se na ně určitě zase v knihovně těšíme.