Velikonoční šifra

Hledáte aktivní venkovní program? Zapojte se do naší hry!
Vaším úkolem bude zjistit

ÚKOLEM BUDE VYLUŠTIT TAJENKU NA HRACÍ KARTĚ.

Jak to vypátráte?

V termínu od 11. 4. do 18.4. budou na osmi různých místech po Dolní Lhotě rozmístěny šifry s nápovědou. Trasa je dlouhá 3 km.

Je jen na vás, jestli si naplánujete několik procházek anebo to zvládnete najednou. Nezáleží na pořadí navštívených míst, důležité je na každém místě vyřešit správnou odpověď. Tu si zapisujte do připravené Hrací karty, kterou je tady ke stažení nebo si ji v knihovně v její otevírací době vyzvednout.


Až doplníte všechna písmenka do tajenky, máte vypátráno.
Odpověď nám zašlete nejpozději 18. dubna 2022 na email knihovna@dolni-lhota.cz. Nezapomeňte napsat své jméno a věk.
Všichni úspěšní pátrači od nás získají malou odměnu!


Místa, kde jsou šifry v Dolní Lhotě ukryté:

  1. Autobusová zastávka Točna
  2. Kostel
  3. Tělocvična (hala)
  4. Myslivecká chata
  5. Budova ZŠ
  6. Památník Obětí 1. světové války na návsi
  7. Plakátovací plocha na návsi
  8. Zadní vstup do budovy Kulturního domu