Třeťáčci na exkurzi

Čtení, čtenářství a čtenářská gramotnost mají svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění i spokojený život. Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce chování či formovat vnitřní postoje. Je základem, bez něhož se v životě neobejdeme.

Podpora čtenářství je realizována různými projekty a akcemi ve školách, knihovnách a jiných vzdělávacích institucích. Naše knihovna se společně Zálesí a.s. připojili k podpoře dětského čtenářství.

Třeťáčci ze ZŠ Dolní Lhota v knihovně dostali plakát s připravenou grafikou tak, aby do něj vyplnili nově přečtené knihy. Děti mohly číst sami nebo společně s rodiči, úkolem bylo vyplnit všechny předvolené řádky. Odměnou jim pak byl výlet do Luhačovic – exkurze do Zálesí, do výrobního závodu Obaly a ukázka, jak se vyrábí tuby.

K našemu překvapení nám plakát vyplněný přečtenými knihami dorazil už po měsíci.

Úkol byl splněn, děti tedy mohly do Zálesí dorazit. Ihned po příchodu byly s úsměvem překvapeny potravinářskými čepicemi a návštěvnickými plášti, které si musely dát na sebe, pak teprve mohly vyrazit směrem k výrobní dílně. Ač to byly malé děti, výroba tub za výkladu mistra výroby a vedoucího potisku je velmi zaujala, většina z nich byla vůbec poprvé ve výrobní firmě. Na závěr si všichni odnesli tubu naplněnou bonbóny.

Věříme, že se jim v Zálesí líbilo, a kdoví, třeba se tam za dvacet let někteří zase objeví.

Více fotografií najdete v tomto odkazu.