Opatření platná od 25.11.2021

Od 25.11.2021 platí pro oblast kultury následná mimořádná opatření proti šíření covid-19.

Vstup do knihovny není omezen očkováním či proděláním nemoci Covid-19.
Platí povinnost nosit respirátor, vstup max. 4 osoby.

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci:

  • doložit certifikát o provedeném očkování
  • doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
  • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze:
a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí

Hromadné akce typu spolkových vstup max. 100 osob.